Levendula roll

1000 Ft tart. az Áfa összegét

Kategória: Címkék: , , ,

Leírás

Golyós stift 6 ml kiszerelésben kapható.

További információk

Tömeg 15 g
Kiszerelés

5 ml

Összetevők

Összetétel: 100 % levendulaolaj
OKBI azonosító: B-003857
A természetes környezetben termelt levendulavirág gőzlepárlásának eredményeként keletkező olaj
a népi gyógyászat szerint hatásos szúnyogcsípés okozta felületi bőrgyulladás, felületi horzsolásos
sérülések enyhítésére.
Közvetlen napfénytől védett helyen tárolandó.
Gyermekektől elzárva tartandó.
Gyártó/Forgalmazó: Sárkeresztúri Hangyák Start Szociális Szövetkezet
8125 Sárkeresztúr, Fő út 34.
email: hangya@sarkeresztur.hu
http://www.hangyashop.hu

Veszély:
Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
Allergiás bőrreakciót válthat ki.
Súlyos szemirritációt okoz.
Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.
Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható.
Az öblítés folytatása.
Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/ országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően.

Súly

15 g